Condiții de contractare

Intrebari frecvente si informatii utile. Aici incercam sa raspundem la toate intrebarile tale.

Condițiile generale de furnizare energie electrică pentru clienții finali

Puteți consulta condițiile generale de furnizare energie pentru clienți eligibili.

În cazul în care, contractul de distribuție energie electrică este încheiat între operatorul de distribuție (OD) și furnizor, noile condiții generale, obligații și drepturi ale părților, sunt prevăzute aici.

Ofertele pentru clienții noncasnici

Ofertele noastre tip pentru furnizare energie electrică și gaze naturale, pentru clienții noncasnici sunt:

Ofertele pentru clienții casnici

Ofertele noastre tip pentru furnizare energie electrică și gaze naturale, pentru clienții casnici sunt:

Pe site-ul ANRE puteți regăsi comparatorul ofertelor tip de la toți furnizorii (energie – aici, gaz – aici).

Încheierea unui contract de furnizare energie electrică/gaze naturale

Furnizarea energiei electrice se face numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între Furnizor şi consumatorul final. Etapele procesului sunt:

  • Prezentarea ofertelor-tip și consilierea solicitanților/clienților care nu au optat pentru una din ofertele-tip publicate;
  • Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice/gaze naturale în baza documentelor depuse de căre solicitant/client în vederea încheierii contractului;
  • Procesarea documentelor, elaborarea și tipărirea contractului de furnizare a energiei electrice/gaze naturale;
  • Semnarea contractului și a anexelor;
  • Încheierea contractului de distribuție a energiei electrice cu Operatorul de Rețea/ Distribuție.

Contractul stabileşte raporturile dintre furnizor şi consumator cu privire la furnizarea energiei electrice, inclusiv facturarea şi plata acesteia.

Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie în condiţiile stabilite prin avizul tehnic de racordare, ce constituie parte integrantă din contract, pe o anumită perioadă de timp, stabilită de comun acord.

În situaţiile în care la locul de consum respectiv există un certificat de racordare de la un contract anterior, acesta se poate prelua în cadrul unui nou contract, în condiţiile prevăzute în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele de interes public şi în contractul cadru aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Conţinutul contractului de furnizare a energiei electrice se convine între părţile contractante, cu respectarea prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori.

Schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale

Procedura de schimbare a furnizorului începe cu cel puţin 21 de zile înainte de data efectivă a intrării în vigoare a noului contract, astfel încât să existe suficient timp pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către vechiul şi noul furnizor în vederea respectării continuităţii în furnizarea energiei electrice, în condițiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale elaborată de ANRE și aprobată prin Ordinul 234/2019.

Clientul final are dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare a energiei electrice, cu notificare transmisă furnizorului cu 21 de zile înainte, cu respectarea condițiilor contractuale.

Schimbarea furnizorului de energie electrică este GRATUITĂ şi este aprobată prin Ordinul Preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, nr. 234/2019.

Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale poate fi vizualizată aici.

Model de notificare privind schimbarea furnizorului de energie electrica/gaze naturale poate fi descarcat de aici.

Procedura cadru privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei.

Pentru rezolvarea unei dispute apărute în cadrul încheierii contractelor în sectorul energiei, puteți vedea pașii aici.

1.Depunere plângere legată de furnizarea energiei electrice/gazelor naturale

Pentru înregistrarea unei plângeri puteți să ne contactați:

  • Prin apel telefonic la: +40 213 180 772;
  • Prin fax la +40 213 180 771;
  • Prin e-mail la office@solprim.ro
  • Prin intermediul platformei la care veți avea acces odată cu încheierea contractului;
  • Prin poştă către SOLPRIM S.R.L. la adresa: Calea Floreasca, nr. 246C, Sky Tower Building, etaj 17, Sector 1, București.

În cazul neînțelegerilor precontractuale, dacă parțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform Procedurii privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice și termice produse în cogenerare de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la incheierea contractelor in domeniul energiei.

În cazul disputelor apărute în derularea contractului, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 61/2013.

Procedura de înregistrare, investigare și soluționare a plângerilor clienților business, comerciali și industriali de energie electrică poate fi consultată aici.