Condiții de plafonare a prețurilor la

energie electrică

Clienții cu unul sau mai multe locuri de consum care se încadrează într-o singură categorie de beneficiari prevăzută de OUG 119/2022 vor completa o solicitare și o declarație bifând o singură opțiune.

Clienții cu mai multe locuri de consum care se încadrează în categorii diferite de beneficiari prevăzute de OUG 119/2022 vor completa câte o solicitare și o declarație (aici trebuie atașate modelul de declarație și cerere) pentru fiecare loc de consum.

Cantitatea de energie care depășește 85% (pentru categoriile limitate la plafonare la acest procent) se facturează la Preț conform art 5 alin 1 OUG*.
Unde * Pret conform art 5 alin 1 OUG* variază de la lună la lună în funcție de prețul mediu de achiziție al furnizorului.

Prețul de maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru energia electrică se aplică și pentru întreprinderile mici şi mijlocii, operatorii economici din domeniul industriei alimentare, instituțiile publice (altele decât spitale, unitățile de învățământ, creșele și furnizorii de servicii sociale) care nu au istoric de consum în anul 2021, procentul de 85% raportându-se la consumul realizat lunar.

Condiții de plafonare a prețurilor la

gaze naturale

Prețul final pe care îl va achita un client noncasnic depinde de consumul anual realizat la locul acestuia de consum în anul 2021.

energie
electrică

maximum 1 leu/kWh, inclusiv TVA, pentru 85%* din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în 2021 în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (IMM-uri), precum şi pentru operatorii economici din domeniul industriei alimentare.

maximum 1 leu/ kWh cu TVA inclus pentru consumul integral al spitalelor publice şi private, al unităţilor de învăţământ publice şi private, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale.

maximum 1 leu/kWh, inclusiv TVA, pentru 85%* din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în 2021 pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute anterior.

gaze
naturale

maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul anual realizat în anul 2021 la locul de consum al clientului noncasnic este de cel mult 50.000 MWh (prețul va fi aplicat și în cazul producătorilor de energie termică).
Prețul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus pentru gazele naturale se aplică și în cazul clienților noncasnici ale căror locuri de consum au fost racordate la rețea începând cu data de 1 ianuarie 2022.

preț ajustabil lunar, în cazul în care consumul anual realizat în anul 2021 la locul de consum al clientului noncasnic este mai mare de 50.000 MWh